head1

Arbo-zorg voor het MKB

Graag willen wij u laten zien hoe we samen het regelen rondom ziekte en afwezigheid van uw werknemers vorm kunnen geven.

Natuurlijk is niet elke organisatie of bedrijf hetzelfde en zijn er legio mogelijkheden. Het blijft maatwerk, voor elk bedrijf.
Het gaat erom dat we samen “Doen wat werkt”

Voor kennis en kunde die buiten onze expertise vallen of waarbij externe expertise noodzakelijk is (bv de RI&E) schakelen wij deskundigen in uit ons netwerk.

Gezond werken

Onder de naam Ardente werken geregistreerde bedrijfsartsen en verzuimconsulenten samen. We hebben ruime kennis en ervaring op het brede terrein van arbodienstverlening en personeelszorg. 
Omdat wij werken vanuit de overtuiging dat gezondheid meer is dan ‘niet ziek’, richten wij onze diensten niet alleen op verzuim en verzuimbegeleiding, maar ook op het preventieve deel. 
Elke organisatie krijgt een vast team, bestaande uit een bedrijfsarts en een verzuimcoach. Hiermee voldoet u aan de eisen die door de wet gesteld zijn met betrekking tot preventie en begeleiding 
van het ziekteverzuim. 
Samen met u bepalen we welke diensten voor uw organisatie nodig zijn en maken we een stappenplan.
Hierbij staat voorop dat goede zorg voor het personeel voortgezet wordt en tegelijkertijd wordt gewerkt aan het ontwikkelen van beleid, inzet van instrumenten en evt. verdere professionalisering van het management middels training en coaching.

Diensten

Voor de medewerker:

 • Bevorderen van gezond gedrag
 • Adequate begeleiding bij verzuim en re-integratie
 • Coaching en counseling
 • Preventief spreekuur

Voor het management:

 • Advisering over de inzet/re-integratie van de medewerker
 • Sparren bij preventief of dreigend verzuim
 • Ondersteuning voor de casemanager indienmnodig bij ziekte- en verzuimgesprekken (bv Frequent Verzuimgesprek)

Voor de organisatie:

 • Adviseren en bevorderen van gezondheid en welzijn
 • Adviseren over verzuimbeleid als onderdeel van het personeelsbeleid
 • Jaarlijks overzicht verzuimcijfers per organisatie
 • P&O krijgt 2 x per jaar een overzicht van haar zieke personeelsleden
 • Na de spreekuren dezelfde dag  terugkoppeling voor P&O/ directie en medewerker
 • Evaluatie 1x per jaar

Investering:

Algemeen

Het is mogelijk onze diensten voor een vast bedrag per jaar in te kopen, deze worden per half jaar vooraf gefactureerd. Zo snijdt het mes aan twee kanten. U kunt een gericht financieel plaatje in de begroting zien en weet wat het verzuim u jaarlijks kost, wij hebben onze handen “vrij” om te doen wat nodig is. Zowel preventief als curatief. Natuurlijk altijd volgens de Wet Poortwachter.
Daarbij voor medewerker, leidinggevende en management, laagdrempelig, altijd bereikbaar en bij interventies geen wachttijden. 
We zien bij  al onze klanten waar we werkzaam zijn dat het ziekteverzuimpercentage daalt. Dat komt ten goede aan de rust op de werkvloer, rust in het management, minder stress en meer structuur voor de medewerkers.
Vast team voor uw organisatie:
De verzuimcoach houdt een stevige vinger aan de pols. Ter ondersteuning van de leidinggevende en naast de bedrijfsarts. 
Het verzuim wordt aan ons door u  gemeld en in ons systeem gezet. Vanaf hier volgen we strikt Wet Poortwachter. Uw vaste eerste aanspreekpunt en voor de medewerker is de verzuimcoach. 
Na 2 weken ziek wordt men opgeroepen voor het spreekuur. Er wordt een inschatting gemaakt van het te verwachten proces en indien nodig wordt de bedrijfsarts ingeschakeld.
De bevindingen en vorderingen worden direct teruggekoppeld per mail aan werkgever en werknemer.
De verzuimcoach kan altijd preventief worden geraadpleegd, laagdrempelig en gericht op herstel.

“Goed op je plek, goed in je vak en goed in je vel”

Naast onze vaste pakketten zijn er vele mogelijkheden. Uitgangspunt: Samen kijken naar wat nodig is en maatwerk leveren tegen een concurrerend tarief.

Doen wat werkt:

 • Vanaf dag 1, zorg voor de medewerker en  adequate begeleiding
 • Praktisch, inzichtelijk en laagdrempelig voor u en  uw medewerker
 • Transparante pro-actieve communicatie
 • Kijken wat wel kan
 • Oproep na 14 dagen of eerder op uw verzoek

Uw directe voordeel:

 • kostenbesparing als direct gevolg van minder verzuim(dagen)
 • goede communicatie omtrent het verzuim
 • maatwerk, afgestemd op Uw bedrijf
 • vast bedrag per jaar, helder en duidelijk
 • betrokken bij terugkeer arbeidsproces en het  plan van aanpak
 • uw mensen sneller weer in het arbeidsproces
 • vast aanspreekpunt ook voor preventieve oproep
 • heldere managementrapportages
 • efficiëntere bedrijfsvoering door het voorkomen van productieverlies
 • een goed arbobeleid levert een plezierige en gezonde werkomgeving op voor iedereen

Copyright 2016 © Ardente. Alle rechten voorbehouden.