head1

Arbo-zorg voor het onderwijs

Ziekteverzuim = maatwerk

Graag willen wij u laten zien hoe we samen het regelen rondom ziekte en afwezigheid van uw werknemers vorm kunnen geven.

Natuurlijk is niet elke school of organisatie hetzelfde en zijn er legio mogelijkheden. Het blijft daarom maatwerk, voor elke school of organisatie.
Het gaat er om dat we samen “Doen wat werkt”

Gezond werken

Onder de naam Ardente werken geregistreerde bedrijfsartsen en verzuimconsulenten samen. We hebben ruime kennis en ervaring op het brede 
terrein van arbodienstverlening en personeelszorg binnen het onderwijs en onze dienstverlening richten we op deze branche. 
Omdat wij werken vanuit de overtuiging dat gezondheid meer is dan ‘niet ziek’, richten wij onze diensten niet alleen op verzuim en verzuimbegeleiding, maar ook op het preventieve deel. 
Elke school of organisatie krijgt een vast team bestaande uit een bedrijfsarts en een verzuimcoach. Hiermee voldoet u aan de eisen die door de wet gesteld zijn met betrekking tot preventie en 
begeleiding rondom het ziekteverzuim. 
Samen met u bepalen we welke diensten voor uw organisatie nodig zijn en maken we een stappenplan.
Hierbij staat voorop dat goede zorg voor het personeel voortgezet wordt en tegelijkertijd wordt gewerkt aan het ontwikkelen van beleid, inzet van instrumenten en evt. verdere professionalisering van het management, bijvoorbeeld middels scholing, training en/of coaching.

Diensten

Voor de medewerker:

 • Bevorderen van gezond gedrag
 • Adequate begeleiding bij verzuim en re-integratie
 • Coaching en counseling
 • Preventief spreekuur

Voor het management:

 • Advisering over de inzet/re-integratie van  de medewerker
 • Sparren bij preventief of dreigend verzuim
 • Ondersteuning voor de casemanager indien nodig bij ziekte- en verzuimgesprekken (bv Frequent Verzuimgesprek)

Voor de organisatie:

 • Adviseren en bevorderen van gezondheid en  welzijn
 • Adviseren over verzuimbeleid als onderdeel van  het  personeelsbeleid
 • Jaarlijks overzicht verzuimcijfers per organisatie of school
 • P&O krijgt 2 x per jaar een overzicht van haar  zieke personeelsleden
 • Na de spreekuren dezelfde dag  terugkoppeling naar voor P&O/ directie en medewerker
 • Evaluatie dienstverlening 1x per jaar

Investering

Algemeen

Het is mogelijk onze diensten voor een vast bedrag per jaar in te kopen, deze worden per half jaar vooraf gefactureerd. Zo snijdt het mes aan twee kanten. U kunt een gericht financieel plaatje in de begroting zien en weet wat het verzuim U jaarlijks kost, wij hebben onze handen “vrij” om te doen wat nodig is. Zowel preventief als curatief. Natuurlijk altijd volgens de Wet Poortwachter.
Daarbij voor medewerker, leidinggevende en management, laagdrempelig, altijd bereikbaar en bij interventies geen wachttijden. 
We zien bij de al onze klanten waar we werkzaam zijn dat het ziekteverzuimpercentage daalt. Dat komt ten goede aan de rust op de scholen, rust in het management, minder stress en meer structuur voor de medewerkers Vast team voor uw organisatie:
De verzuimcoach houdt een stevige vinger aan de pols. Ter ondersteuning van de leidinggevende en naast de bedrijfsarts. 
Het verzuim wordt aan ons door u gemeld en in ons systeem gezet. Vanaf hier volgen we strikt Wet Poortwachter. Uw vaste eerste aanspreekpunt en voor de medewerker is de verzuimcoach. 
Na 2 weken ziek wordt men opgeroepen voor het spreekuur. Er wordt een inschatting gemaakt van het te verwachten proces en indien nodig wordt de bedrijfsarts ingeschakeld.
De bevindingen en vorderingen worden direct teruggekoppeld per mail aan werkgever en werknemer.
De verzuimcoach kan altijd preventief worden geraadpleegd, laagdrempelig en gericht op herstel.

“Goed op je plek, goed in je vak en goed in je vel”

Naast onze vaste pakketten zijn er vele mogelijkheden. Uitgangspunt: Samen kijken naar wat nodig is en maatwerk leveren tegen een concurrerend tarief.

Doen wat werkt:

 • Vanaf dag 1, zorg voor de medewerker en adequate begeleiding
 • Praktisch, inzichtelijk en laagdrempelig voor u en uw medewerker
 • Transparante pro-actieve communicatie
 • Kijken wat wel kan
 • Oproep na 14 dagen of eerder op uw verzoek

Uw directe voordeel:

 • kostenbesparing als direct gevolg van minder verzuim(dagen)
 • goede communicatie omtrent het verzuim
 • maatwerk, afgestemd op Uw organisatie en school
 • vast bedrag per jaar, helder en duidelijk
 • betrokken bij terugkeer arbeidsproces en het plan van aanpak
 • uw mensen sneller weer in het arbeidsproces
 • vast aanspreekpunt ook voor preventieve oproep
 • heldere managementrapportages
 • een goed arbobeleid levert een plezierige en gezonde werkomgeving op voor iedereen

Copyright 2016 © Ardente. Alle rechten voorbehouden.